سخن مدیر عامل

هیات مدیره

مدیر عامل و رئیس هیات مدیره

مدیر عامل و رئیس هیات مدیره

آقای دکتر سیروس رادکیا
تخصص: دکترای عمران – راه و ترابری

نایب رئیس هیات مدیره

نایب رئیس هیات مدیره

خانم دکتر هایده حسن زاده
تخصص: دکترای زمین شناسی

عضو هیات مدیره

عضو هیات مدیره

آقای مهندس بهروز رادکیا
تخصص: برق- قدرت

صلاحیت ها

۰
راهسازی
۰
ترافیک
۰
معماری
۰
شهرسازی

سوابق کاری مشاور

سوابق کاری پروژه های نظارتی را از اینجا دانلود کنید

سوابق کاری پروژه های نظارتی

سوابق کاری پروژه های مطالعاتی را از اینجا دانلود کنید

سوابق کاری پروژه های مطالعاتی

گالری پروژه ها

طرح تفصیلی شهر جدید شیرین شهر
مطالعه و طراحی مرحله اول ایستگاه راه آهن ناحیه جنوب
طراحی جداره سازی خیابان¬های اصلی مرکزی شهر آبادان
تقاطع غیر همسطح چهار راه شوش دانیال
مطالعه وطراحی تقاطع غیرهمسطح محل کمربندی اندیمشک - خرم آباد
مطالعات و طراحی تقاطع غیرهمسطح انتهای بلوار راه آهن و جاده سمت راه بند شهر اندیمشک (پل چهارم آذر)

کارفرمایان

ارزیابی کارفرمایان

رضایتمندی های ما را از اینجا دانلود کنید

رضایتمندی ها

رضایتمندی ها

تقدیر نامه های ما را از اینجا دانلود کنید

تقدیر نامه ها

تقدیر نامه ها