برگزاری دوره متره و برآورد راهسازی با نرم افزار تکسا

به گزارش آموزشگاه ایمن پنام راه، به نقل از واحد آموزش، پژوهش و انتقال فناوری مهندسین مشاور ایمن پنام راه : دوره متره و برآورد راهسازی با نرم افزار تکسا در سالن دکتر حسابی آموزشگاه ایمن پنام راه در حال برگزاری است. کلیه مطالب این دوره در قالب سرفصل های فنی و حرفه ای بوده و شامل نکات مهم اجرایی است. به قبول شدگان آزمون تئوری و عملی این دوره گواهینامه بین المللی از طرف سازمان فنی و حرفه ای کشور اعطا خواهد شد. رضایت کارآموزان این دوره که از مهندسین شاغل در پروژه های راهسازی استان خوزستان هستند، به کیفیت مناسب برگزاری آن اشاره دارد.