شهر جدید رامین

عنوان شناسنامه عوامل نظارت پیشرفت فیزیکی اطلاعات ریالی
احداث تقاطع غیرهمسطح، زیرسازی و آسفالت معابر و دریاچه مصنوعی و خط انتقال آب خام فضای سبز دریافت فایل دريافت فايل دريافت فايل دريافت فايل