معماری

۱- طراحی مسکن (ویلایی و آپارتمانی)
۲- تزئین کننده فضای داخلی
۳- نقشه کشی معماری
۴- نقشه کش عمومی ساختمان
۵- نقشه کشی معماری (کار و دانش)
۶- نقشه کشی عمومی ساختمان درجه ۲ (کار و دانش)
۷- نقشه کشی و طراحی ساختمان با نرم افزار Google Lay Out
۸- طراحی پروژه های ساختمانی به صورت دو و سه بعدی با RINOCEOS 3D
۹- نورپردازی و متریال دهی با فابلیت رندر بالا بانرم افزار V-Ray
۱۰- طراحی معماری به کمک ARCHICAD
۱۱- طراح نمای ساختمان به کمک نرم افزار ME-DESIGN-and
۱۲- طراح معماری داخلی
۱۳- طراح معماری با نرم افزار ۳DMAX
۱۴- طراح دفاتر اداری و تجاری به کمک نرم افزار Home – AN
۱۵- طراح داخل منازل مسکونی با۳D – HOMEINTERIORS
۱۶- نقشه کشی ساختمان با Autocad