ارائه مقاله به صورت سخنرانی در دهمین کنفرانس ملی بتن ایران

پژوهش انجام شده توسط واحد مطالعات این مهندسین مشاور تحت عنوان ” بررسی فنی- اقتصادی به کارگیری انواع روسازی های بتنی در محوطه های صنعتی با توجه به افق بیست […]

برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با تجهیزات خط کشی معابر شهری توسط کارشناس واحد مطالعات شرکت

کارگاه آموزشی با موضوع آشنایی با تجهیزات خط کشی در سالن جلسات سازمان اتوبوسرانی شهرداری اهواز با حضور مدیران و کارشناسان معاونت حمل و نقل و ترافیک برگزار شد. در […]