برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با تجهیزات خط کشی معابر شهری توسط کارشناس واحد مطالعات شرکت

کارگاه آموزشی با موضوع آشنایی با تجهیزات خط کشی در سالن جلسات سازمان اتوبوسرانی شهرداری اهواز با حضور مدیران و کارشناسان معاونت حمل و نقل و ترافیک برگزار شد. در […]